Talla I Primavera 2022

Talla silvestre nivell I


ELS FONAMENTS

DE LA

TALLA

d’utensilis

Diumenge 24 d’abril

Dimarts 10 de maig

De 10 a 18 h aprox. 6 places. Adults o majors de 14 acompanyats d’un adult. A St. Martí Vell (Girona).

100 € (inclou eines i materials) .

Iniciació a la talla sobre fusta verda, familiaritzant-nos amb les eines i la gestualitat. Ús de la destral petita, buidadors, gúbies i ganivet de talla entre d’altres.

Aprendrem sobre els avantatges i particularitats de treballar amb fusta verda, tipus de fusta i comportament. A partir d’un tronc o branca, elaborarem una peça amb mànec on puguem practicar tot plegat.