Talla II/III Primavera 2022

Talla SILVESTRE nivell II/III


Talla de

petits recipients

Dissabte 7 de maig

Dimarts 10 de maig

De 10 a 18 h aprox. 4 places. Adults o majors de 14 acompanyats d’un adult. A St. Martí Vell (Girona).

100 € (inclou eines i materials).

Aquest taller requereix una mica més de traça que pels altres de talla, així que si tens alguna experiència o has vingut a algun dels altres tallers de talla, t’ajudarà.

Es tracta d’un taller iniciàtic en la talla de petits recipients (amb eines manuals i sobre fusta verda) on farem servir la destral petita i eines que ens ajudin a buidar, com sobretot les gúbies, l’aixa i d’altres. A diferència del taller de culleres, en tractar-se d’una peça més gran, apareixeran nous o diferents reptes respecte a la subjecció, el buidatge en profunditat o el desbast exterior. Caldrà més paciència, traça i una mica més de força.

El resultat i sobretot l’experiència, però, compensaran l’esforç i la perseverança.