Talla d’utensilis nivell II/III


Talla silvestre

petits recipients

Diumenge 6 de març

Per venir a aquest taller és aconsellable haver assistit a algun dels tallers de talla silvestre I o II o bé tenir alguna experiència. Tot i això, es tracta d’un taller iniciàtic en la talla de petits recipients (amb eines manuals i sobre fusta verda), així que si ja tens experiència tallant recipients és possible que aquest taller se’t quedi curt.

Farem servir la destral petita i eines que ens ajudin a buidar, com sobretot les gúbies, l’aixa i d’altres. A diferència del taller de culleres, en tractar-se d’una peça més gran, apareixeran nous o diferents reptes respecte a la subjecció, el buidatge en profunditat o el desbast exterior. Caldrà més paciència, traça i una mica més de força.

El resultat i sobretot l’experiència, però, compensaran l’esforç i la perseverança.

100 €. De 10 a 18 h aprox. 4 places. Adults o majors de 14 acompanyats d’un adult. A St. Martí Vell (Girona).