L’avellaner

A l’avellaner el trobarem en obagues del Pirineu, de mitja muntanya o fins i tot a alçades menors sempre que hi hagi prou humitat i ombra. És fàcil de reconèixer per les fulles i també per la disposició de les branques, tal com si fos un gran ram de vares llargues.

Avellaneda

Precisament perquè acostuma a fer un creixement molt recte s’ha utilitzat des de sempre per a fer bastons i vares tot i això no se sol utilitzar per a fer estaques per tancats perquè la fusta no és molt resistent a la intempèrie.

Fent servir avellaner en un dels tallers

Pot ser molt útil en els nostres projectes de fusteria silvestre donada la seva rectitud i perquè al llarg d’una branca el diàmetre minva molt lentament. És una fusta semidura i flexible.