Pollancre

Els pollancres creixen de forma silvestre preferentment en boscos de ribera. Per l’acció de l’home, es cultiva a les lleres de diversos rius de Catalunya. És un arbre de creixement ràpid.

Tot i que la seva fusta no és molt valorada en el món de la fusteria, antigament era utilitzada per fer mobles inclús per a fer bigues. Actualment s’utilitza per a fer taulells contraplacats i pasta de paper entre d’altres.

És una fusta molt lleugera i de color molt clar. Té poca duresa i per tant els seus usos són limitats però no per això deixa de ser una fusta molt interessant per a certs usos. Quan es treballa té tendència a fer repèl i és molt higroscòpica (capacitat d’absorbir humitat) i per tant es pot veure afectada per fongs fàcilment.