Freixe

Podem trobar freixe des de terres baixes fins a mitja muntanya, a cotes de 1800 m. El freixe de fulla petita creix a cotes més baixes i el de fulla gran necessita més alçada. El primer pot trobar-se en general a tot el país sempre que tingui prou humitat o proximitat a un riu. El segon, sobretot, a zones humides de Prepirineu i Pirineu.

Dóna una fusta de color clar, dura, pesada però al mateix temps de certa flexibilitat. Molt interessant és la rectitud de les seves fibres que permet fendre-la fàcilment i obtenir peces rectes de manera natural sense trencar la fibra. No és una fusta apropiada per la intempèrie si no es tracta.

Encàrrec de taula i bancs de freixe (per interiror).

Antigament s’utilitzava per fer peces pels carros i d’altres que requerissin robustesa i certa flexibilitat a l’impacte. Molt bona, també, per fer mànecs d’eines i arcs. S’utilitza en mobiliari per a superfícies donada la seva bona resistència a l’impacte. Fa bona llenya i carbó.